På årets stämma var 59 röstberättigade hushåll närvarande