RÄDDA BINA

Bi-projektet startar upp i Rydebäck, augusti 2019

Kanske kan Byalaget på sikt påverka Helsingborgs stad att göra delar av våra gräsmattor till blomsterängar?
Vi vill påverka våra invånare att göra ”hus” för bina med enkla medel.

Så räddar du våra hotade bin – Naturskyddsföreningen TV4
Sajten Rädda bina
Bihotell - så funkar det. Sveriges Radio + text (Björn Cederberg, artdatabanken i Uppsala)
Så bygger du biholkar, bibatterier och insektshotell – ALLT OM BIODLING
Ängsmarker på gång