VAD HAR BYALAGET MEDVERKAT TILL GENOM ÅREN.

BYALAGET BILDADES 1978
Det var de eländiga skolfrågorna då som nu!!!


Genom åren har Byalaget medverkat till många viktiga delar av Rydebäcks framväxt genom aktivt deltagande i diskussioner med Staden och andra myndigheter. Exempel på detta är:

# Motorväganslutningen som gav Rydebäck ett strategiskt läge mellan Helsingborg och Malmö/Lund

# Västkustbanans dragning vid Rydebäck också det en förstärkning av det strategiska läget

# Västkustbanans nedsänkning i förbifart Rydebäck - reducerade ljudnivån och möjligjorde den stationsnära bebyggelsen

# Kommunikationer med Buss och Tåg som är förstklassiga

# Skola och utbildning och avslutandet av "bussning" av elever runt om i Stan

# Vård och omsorg - Vårdcentralen som gjorde att vi slapp åka till Råå för besök.

# Idrottshall och yttre Idrottsanläggningar - konstgräsplan.

# Träffpunkten för gemenskap och bildning - Startades av Byalaget och togs över av Staden

# Kulturevenemang - Galleri - Museum - Drivs numera i separata föreningar

# Historisk kartläggning av Rydebäck.

# Återetablering av BANKOMAT

# Restaurering av Heabäckskällan 2015

# Nytt fint Hundhägn 2016


Detta kommer inom kort:

# Ny Sporthall med plats för publik

# Ny Fritidgård