Byalaget fyller ett tomrum dit inte politikerna når!

Byalaget finns för att:

#  Bevaka Rydebäcksbornas legitima krav på samhällsservice, skola, vård, omsorg  och fritidssysselsättning.

#  Vi vet att om vi inte aktivt bevakar Stadens olika funktioner så kommer Rydebäck att prioriteras ner visavi andra stadsdelar i Helsingborg.

#  Skapa gemenskap bland innevånarna som syftar till att värna om samhällets grundvärderingar.

#  Vara en samlande kraft för gemensamma arrangemang

Målet för Byalaget är inte att maximera intjäning av medlemsavgifter utan det viktiga är att vi vet att vi representerar en stor del av Rydebäcks hushåll. Då kan vi uttala oss med kraft och auktoritet.

Vi tigger inte sponsorpengar eller blir beroende av givare.
De enda vi vill vara beroende av är invånarna i RydebäckKlart och tydligt.
Tveka inte utan gå med för en bra sak!
BYALAGET GÖR SKILLNAD.

Kontakta någon i styrelsen om det är något du tycker ska bli bättre eller om något behöver rättas till.