NATURSLINGAN -
LÄR KÄNNA RYDEBÄCK

”Kul Tur i Natur” – naturslingan i Rydebäck

Tage Eriksson har samlat texterna på de informationstavlor (många är svårt skadade), som finns utsatta efter slingan. Han har även gjort en karta där de finns utmärkta.
Klicka på PDF-filen ovan för mera information.
Ringarna på kartan visar placering av de mässingsskyltar som finns där.
När du laddat hem pdfen kan du klicka i ringarna och få upp den text som finns på respektive skylt.
Under åren 2003–2004 genomfördes NU-projektet (Närområdesutvecklingsprojekt).
Där ingick natur- och kulturslingan ”Kul Tur i Natur”.

”Kul Tur i Natur” är markerad med pilar på trästolpar som är utplacerade längs den cirka 5 km långa slingan. Här kan kan man via utplacerade skyltar ta del av Rydebäcks historia och arkitektur.

Slingan bygger på olika delar.
Jenny Aspenberg, historiskt intresserad och boende i Rydebäck, har med hjälp av övriga Rydebäcksbor tagit fram information om Rydebäcks historia, från forntid till nutid.

Adam Katzeff, bebyggelseantikvarie har valt att lyfta fram det tidstypiska för husen byggda på 60-, 70-, 80-, och 90-talen. Även kyrkans, stationens och Rydebäcks gårds arkitektur har lyfts fram.

Längs slingan kan man också ta del av livet runt och i Heabäcken. Det är Rydebäcksskolans elever, som i samarbete med miljöverkstaden, undersökt livet i bäcken och fågellivet runt bäcken.
Tidigare fanns även fyra konstverk i keramik utplacerade. Dessa var gjorda av barn och ungdomar i samarbete med Galleri Bruket men finns tyvärr inte kvar.

Anm: Kartan ovan och den klickbara pdfen har vi hämtat från Brf Utsikten i Rydebäck www.utsiktenirydeback.se som har en intressant hemsida. Ansvarig för hemsidan är Tage Eriksson.