OM RYDEBÄCK 2013

Statistiken är hämtad från Helsingborg Stads statistikdatabas som publicerades i maj 2014 och avser förhållanden under december 2013