PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTEN

Här visar vi de senaste Styrelse mötesprotokollen. För den som så önskar finns protokoll från tidigare år arkiverade och undertecknade hos Byalagets Sekreterare och kan på anmodan läsas där.