RYDEBÄCKS BYALAG  

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation

 

Byalaget fyller ett tomrum dit inte politikerna når!
Byalaget gör skillnad!

Rydebäcks Byalag har sedan starten, 1978, bevakat rydebäcksbornas intressen rörande samhällsservice, skola, vård, omsorg och fritidssysselsättning. Vår mission är att fortsätta vara en brygga mellan politiker och invånare, skapa gemenskap bland invånarna och vara en samlande kraft för gemensamma arrangemang. Vi vet att om vi inte aktivt bevakar Stadens olika funktioner kommer Rydebäck att prioriteras ner visavi andra stadsdelar i Helsingborg.

Målet för Byalaget är att representera majoriteten av Rydebäcks hushåll, då kan vi uttala oss med kraft och auktoritet.

Tveka inte utan gå med för en bra sak!

 

Bli medlem i Byalaget!!
Att bli medlem i Rydebäcks Byalag är mycket enkelt.
Avgiften är bara 200 kr/hushåll/år.
Är Du över 75 år så är avgiften bara 100 kr/hushåll/år.
Betala in på Bankgiro 5848-8719.
Glöm inte att ange Namn, Adress och E-post adress.
Tänk på att våra medlemsrabatter innebär att Du har tillbaka Din medlemsavgift på på någon eller några månader. Resten är ren förtjänst!

Välkommen som medlem!

Rydebäcks Byalag startades 1978 av ett starkt gäng som, likt idag, ville säkra Rydebäcks legitima krav på samhällsservice.