VÄLKOMMEN TILL RYDEBÄCK!

Rydebäcks Byalag hälsar dig och din familj välkomna till vårt fina Rydebäck-

- ett stenkast från härliga bad, promenadstråk, golfbana, nära en ”storstad” och så mycket mer!


Den ideella föreningen Rydebäcks Byalag syfte är bland annat att:

- Skapa gemenskap bland invånarna och vara en samlande kraft för arrangemang (Julmarknad, vårfesten, Rydebäcksdagen och Nyhetsbrev m.m.)
- Bevaka Rydebäcksbornas krav på samhällsservice, skola, vård, omsorg och fritidssysselsättning (utegym, äldreboende, trafikmiljö, hundrastgård) dvs. att fylla en lucka dit inte politikerna når.

Att bli medlem är mycket enkelt:
- Betala in 200 kronor (100 kronor för dig som har fyllt 75 år) till föreningens Bankgiro,  5848-8719, och uppge din e-postadress i meddelandefältet.

Observera att du, enligt Stadgarna, måste vara bosatt i Rydebäck för att vara medlem i Byalaget.