VÄLKOMMEN TILL RYDEBÄCK!

Rydebäcks Byalag hälsar dig och din familj välkomna till vårt fina Rydebäck-

- ett stenkast från härliga bad, promenadstråk, golfbana, nära en ”storstad” och så mycket mer!


Den ideella föreningen Rydebäcks Byalag syfte är bland annat att:

- Skapa gemenskap bland invånarna och vara en samlande kraft för arrangemang (Julmarknad, vårfesten, Rydebäcksdagen och Nyhetsbrev m.m.)
- Bevaka Rydebäcksbornas krav på samhällsservice, skola, vård, omsorg och fritidssysselsättning (utegym, äldreboende, trafikmiljö, hundrastgård) dvs. att fylla en lucka dit inte politikerna når.

Om du vill bli medlem maila till info@rydebacksbyalag.se och lämna
Namn, adress och mailadress så skickar vi medlemskort till dig.