Protokoll Årsmöte 2023 msk.pdf

ÅRSMÖTE 2023

Här hittar du handlingarna till årsmötet den 30 mars. Längst ner på sidan hittar ni Verksamhetsberättelse och inkomna motioner.

Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Motioner till årsmöte 2022.pdf