Årsmöte 2024

Varmt välkomna på Rydebäcks Byalags stämma 2024.Här hittar ni alla handlingar såsom dagordning, verksamhetsberättelse motioner och det justerade protokollet.

Nu finns protokollet från årsmötet att läsa. Tryck på den svarta knappen så laddas dokumentet ner.

Protokoll årsmöte 2024.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 - signerad.pdf
Motion till årsstämma 2024 1.pdf
Motion till årsstämma 2024 2.pdf