ANVÄNDBARA LÄNKAR TILL VERKSAMHETER I RYDEBÄCK

Rydebäcks Bibliotek

Kyrkan i Rydebäck, Kvistofta Församling, www.svenskakyrkan.se/kvistofta

Träffpunkten i Rydebäck, Helsingborgs stads hemsida

Vårdcentralen i Rydebäck, hemsida

Nattvandrarna i Rydebäck, www.nattvandring.nu/rydeback

FAMILJEDAGHEM:
Rydebäcks familjedaghem (kommunal), kontakt madeleine.melander@helsingborg.se
Carina Bäckström (alternativ regi), www.privatbarnomsorg.se

FÖRSKOLOR:
Blidögatans förskola (kommunal), www.helsingborg.se/blidogatansforskola
Vindögatans förskola (kommunal), www.helsingborg.se/vindogatansforskola
Montessoriförskolan (fristående), www.montessoriskane.se
Föräldrakooperativet Fortuna (kooperativ), www.fortunaforskola.se

SKOLOR:
Montessoriskolan åk F–6 (fristående), www.rydebacksmontessoriskola.se
Rydebäcksskolan åk F–9 (kommunal), www.helsingborg.se/rydebacksskolan

LOKALKULINARISKT
Restaurang Tegel, www.restaurangtegel.se
Rydebäcks Pizzeria, www.rydebackspizzeria.se
Primo Pizza, www.primopizza.se
Fortuna by the sea (Fortuna strandkrog), www.fortunabythesea.se
Rya Golfkrog, www.rya.nu

MEDIA
Annonsbladet Rydebäcksbladet (varje onsdag), blädderbar länk på www.rydebacksbladet.nu

ÖVRIGT
Rydebäcks Museum och historia www.rydebackshistoria.com

Har du tips om annan användbar länk till allmän verksamhet i Rydebäck?
Mejla i så fall dina uppgifter till info@rydebacksbyalag.se