VÅR VISION - SPORTCENTER

Sportcenter
Den 18 juni 2014 fattades beslut i Kommunfullmäktige att bygga en ny Sporthall med plats för publik om 300 platser och en hall med internationella mått så att riktiga kvalificerande matcher kan spelas där. Det innebär nya möjligheter för våra klubbar att engagera sig i seriespel. Hallen kommer att byggas tillsammans med den "gamla" Idrottshallen där också omklädningsmöjligheterna kommer att moderniseras. Projektet befinner sig nu på projekteringsstadiet.

Fritidsgård
Det fattades också beslut på att bygga en ny Fritidsgård på plats intill och det betyder att våra barn och ungdommar kommer att få ett riktigt "eldorado" av möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid.

Trägen vinner.
Det tog flera år och ett 20-tal möten med ledande politiker innan vi nådde fram. Genom "eldskälars" envetna arbet nådde vi till slut målet. Vi räknar med att byggnaderna ska vara på plats under JUBILEUMSÅRET 2016 - RYDEBÄCK 50 ÅR.

NU TAR VI NYA TAG!!!!

Badhus.
Ett hett önskemål från Rydebäcksborna är ett Badhus med simbassänger för simskola och terapibassänger för sjukgymnastik. Vårt förslag till placering av en sådan anläggning nere vis stranden/Fortuna Strandkrog har avvisats av tekniska och miljöskäl. Vi går vidare med detta.

Gym.
Vi arbetar med Staden, Mark- och exploateringsenheten, för att finna mark till ett nytt Gym som byggs och anpassas till verksamheten.

Utegym.
Vi hoppas att vi ska få till stånd ett Utegym och Minigolfbana på ytan där Montessoriskolan nu befinner sig nere vid Bryggan kanske redan under 2015.

Minigolfbana.
Byalaget arbetar för att vi ska få en minigolfbana någonstans i närheten av Bryggan. Vi har haft flera förslag som har stött på "patrull" med hänvisning till Strandskyddet. Vi ger oss inte.