VÅRA POLITIKER 2017

Byalaget har gjort en sökning i Helsingborg.se på våra politiker som har adress Rydebäck.
Här är resultatet i bokstavsordning:

Arvidsson, Monica, (S) Kommunfullmäktige och socialnämnden

Augustin, Stanislav, (S) Miljönämnden

Augustin, Yvonne, (S) Regionfullmäktig Reg. Skåne

Frohm, Heinz (S), Tingsrätten Nämndeman
Person, Sonja, Tingsrätten Nämndeman

Person, Sonja, medlem av Valnämnden

Jeppsson, Ingrid (S) Stadsbyggnadsnämnden
Person, Bengt, Stadsbyggnadsnämnden
,
Saouan, Akram, (S), Arbetsmarknadsnämnden

Zupanic, Mirko, (M), Stadsbyggnadsnämnden

Dessa förtroendevalda personer hoppas vi ju på är ambassadörer för Rydebäck inne i Rådhuset! Givetvis ser vi dom gärna som medlemmar i Byalaget och aktiva för att förbättra för Rydebäcksborna oavsett partifärg. Byalaget kommer senare i år att bjuda in våra politiker till samtal om olika frågor i Rydebäck.